~ 12.000 évvel ezelőtt

Lemúria és Atlantisz kontinense és szinte teljes lakossága elpusztult.Voltak azonban olyanok,akik,megmenekültek,ugyanis az utolsó pillanatban sikerült nekik átlépniük egy másik dimenzióba melyben jelenleg is tartózkodnak.Ez a hely egy párhozamos valóság,a mai napig a Föld belsejében található,melyet a Föld felszínén élő emberek még nem látnak,de hamarosan eljön az idő,amikor láthatóvá válik mindannyiunk számára.Sokan vannak közöttünk akik annak idején a katasztrófában lelték halálukat és most itt,mint Te is,a Föld felszínéin élik mindennapjaikat.Azzal a tudatossággal,mellyel a "tűlélő" barátaink vagy elfelejtett testvéreink már rendelkeznek,sokkal jobban átláthatóak a Föld felszínén zajló események.Múltunk,jelenünk és jövőnk,egyaránt látható számukra,melynek kapcsán segítséget,útmutatást tudnak nyújtani nekünk,hogy a lehető legboldogabb világot épitsük fel mindannyiunk számára.

Ők már boldogságban és halhatatlanságban élnek és alig várják,hogy mi is eljussunk erre a szintre.Üzenetük segítségével betekintést kapunk a közös múltunkba,valamint megtanulhatjuk,miképpen is érhetjük el az Aranykort,melyben velük találkozva,örök boldogságban teljesíthetjük ki életünket a Földön.Az hogy minél előbb sikerülhessen,csak rajtunk múlik.Mindössze az erőszakot kell teljesen kiűznűnk a bolygóról,hogy életünk minden pillanatát a szeretet uralhassa és akkor kolektíven átléphetünk abba az addigi láthatatlanak vélt birodalomba,a földi mennyországba.

Ki Adama?

Adama Magas Rendű pap-spirituális vezető a shasta-hegy(helye:USA,Kalifornia)belsejében található Fény Szent Lemúriai Városában amelyet Telosnak hívnak.A föld felszínén és a föld belsejében élő emberiség képviseletében álló Nagykövet és diplomata,Galaktikus kapcsolattartó a mi Csillagtestvéreinkkel és Nővéreinkkel.Adama az ő lemúriai csapatával,a rendkívüli fontos,bolygó körüli Kristályrács teremtésének és fentartásának a felügyeletét végzik.Együttműködik a különböző galaktikus és interplanetáris(bolygóközi)lényekkel ebben a jelentős tervben.

Tudd és halld a bolygó felszínén,Adama idejének visszatérését.Ő és a mi korábbi lemúriai családunk szellemi jelenléte közöttünk van,ami rendkívül nagy áldás nekünk embereknek és a földbolygó számára.Nyissuk meg a szívünket Adámának és a lemúriai családtagoknak,akik segítenek nekünk az evolúciós fejlődésünkben a fizikai kapcsolatfelvétel számos formáját várva velünk az elkövetkezendő évek folyamán.üdvözlettel,Adamától

A Homorú Földről

A homorú föld egy belső világ,mely nagyban kapcsolódik Telos városához.Telos ugyanis a homorú föld egyik városa.De a homorú föld,már jóval Telos városának megépülése előtt létezett.A homorú föld lakossága volt az aki befogadta "túlélő"testvéreinket Lemúria kontinenséről.

Nem csak a mi Földünk, hanem minden bolygó üreges belül! A bolygók, egy napból a keringési pályára kilövellő forró gázok által jönnek létre, és a bolygók kérge a gravitációs és centrifugális erők által alakul ki, a PÓLUSOK NYITOTTAK MARADNAK, és egy üreges, homorú belső részbe vezetnek. Ez a folyamat, egy homorú szférát formál egy füstösnek kinéző Belső Nappal, mely egy kellemesen lágy, teljes színképpel rendelkező napfényt bocsát ki magából, és ez magasan kiemelkedő növekedést biztosít a belső felszín növényzete és az emberi élet számára egyaránt... ott mindössze egy hosszú-hosszú nappal létezik, éjszakák nélkül.

A HOMORÚ FÖLD LÉNYEI rendkívül fejlettek spirituálisan, előrehaladottak technológiájukban, és a mi Homorú Földünk belső magházában élnek. Ezek a felemelkedett civilizációk, békében és testvériségben élnek a Földünk Központjában, mely tartalmaz egy Belső Központi Napot, óceánokat és hegyeket, és még mindig eredeti állapotában van.

A Homorú Föld barlangjai is még hajdani állapotukban vannak, mivel nem lépnek azok talajára és nem építenek azok felszínére. Ott nincsenek épületek, bevásárlóközpontok, vagy országutak. Elektromágneses járművekkel utaznak, melyek pár centire a föld felett lebegnek. Ezek az emberek patakok, folyók és óceánok mentén sétálnak és hegyeket másznak meg - de csak bizonyos mértékben kerül lábuk kapcsolatba a talajjal. A többit meghagyják a természetnek, mivel az a természet földje is.a kormányzó várost a homorú földön belül

shamballának hívják.

Ez a város a bolygó valódi Központjában található, és mindkét (az Északi, vagy a Déli) póluson keresztül közelíthető meg. Az Északi és Déli Sarkok fényei (Sarki Fény, vagy Aurora), melyeket az égboltunkon látunk, valójában a mi Homorú Földünk Belső Központi Napjából kiáradó fény visszatükröződései.

Az ott élők szabad-energiát - ingyen energiát - alkalmaznak a városaik, otthonaik és alagútrendszereik megvilágítására. Elektromágnesességgel összekapcsolt kristályokat használnak, így ezek generálnak egy kis napot, ami teljes színspektrumú fényt bocsát ki magából, mely egész félmillió évig képes életben maradni, és biztosítani minden olyan energiát, melyre szükségük van.

A Föld kérge körülbelül 800 mérföld vastag a külső és a belső felszín között. Mivel a mi földünk üreges, és nem egy tömör szféra, a gravitáció központja nem a Föld közepében van, hanem a kéreg közepén, mely 400 mérföld mélyen van a két felszín között.

A Föld mágneses mezejének forrása mindeddig rejtély volt. A Belső Nap a Föld közepén, az a rejtélyes erőforrás, mely a Föld mágneses mezeje mögött áll.

Barlangbejáratok vannak szerte a Földön, ahol mindenféle kölcsönhatások történnek. Csak néhányuk van jelenleg nyitva. Nikola Tesla, az elektromos technológia géniusz feltalálója, jelenleg a Homorú Föld belsejében él. Az 1800-as évek utolsó felében kezdte megkapni a onnan az információkat és fedezte fel, hogy "az éterikus energia mindenhol korlátlan mennyiségben jelen van, és képes a világ összes gépezetét működtetni szén, olaj, gáz, vagy bármi más megszokott üzemanyag felhasználása nélkül." Az 1930-as években a Homorú Föld polgárai lezárták ezeket az alagútbejáratokat és átjárókat, ugyanis azokban az időkben voltak "társaságok", akik visszaéltek Tesla technológiájával, hogy haszonszerzés érdekében beléphessenek a Belső Földre. A Homorú Föld két fő portálja, a Pólusoknál lévő Lyukaknál van, melyeket 2000-ben lezártak, mivel a kormányzataink robbantásokat végeztek a Pólusoknál, hogy nyílást üssenek a belső világ bejáratán. A belső lakók, létrehoztak egy mágneses erőmezőt a Föld Poláris Nyílásai körül, hogy távolibbnak álcázzák a bejáratokat. Ily módon védelmezték a nyílásokat a légi és a földi bámészkodók elől. A múltban, voltak Porthologos Könyvtárba vezető bejáratok a felszínen. Az egyik ilyen bejárat Alexandria Könyvtára volt, mely tűz által elpusztult i.sz. 642-ben.

Belül, több a szárazföld (3/4 része föld és 1/4 része víz) és a földrészek is sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint nálunk. A Homorú Földön nagyon gondosan tartják fenn minden ottlakó életforma ökológiai egyensúlyrendszerét.

Catharia városában, jelenleg több millióan laknak a Homorú Földön. Vannak olyan Cathariaiak, akik emberekként inkarnálódtak a felszínen. Szintén vannak olyan cathariaiak, akik a Jupiteren élnek. A legmagasabb cathariai emberek 23 láb (kb. 7 m) magasak. Jelenleg kb. 36.000 olyan ember él a Föld belsejében, akik közülünk, a felszínről mentek oda élni. Az elmúlt 200 évben, kb. 50 felszíni ember ment le belülre élni. Az utóbbi 20 év folyamán, mindössze 8-an tették ezt.

~ Kicsoda Aurelia Louise Jones ?

Aurélia Louise Jones a 40-es évek elején Montreálban egy kanadai család gyermekeként született. Karrierének első felében nővérként tevékenykedett és mint felnőtt, Spirituális és Egészségügyi tanácsadóként dolgozott. Homeopátiával és természetgyógyászattal foglalkozott, több holisztikus módszer alkalmazásával. Holisztikus állatgondozó és tanácsadóként is tevékenykedett az egészséges táplálkozás és homeopatikus gyógymódok, valamint virágeszenciák és sok más természetes gyógymód alkalmazásával.Aurelia két könyvet adott ki Telosról és a Lemúriai tanításokról.

Aurelia Louise Jones: TELOS I., II.,III. KÖTETE

(A második kötetből)

Az ebben a három országban, jelenleg megvalósított dolgok, a nagyszámú fejlett lélek ottani megtestesülését tűkrözik, ebben az időszakban, e nagyon lényeges hálózat energiáinak fenntartásáért és céljának szolgálatáért. Lemúria szívének energiái e hálózaton keresztül nyílvánulnak meg, a bolygó felszínén lévő eme vidékeken, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Azoknak a megérzéseik, akik szerint ezeken a vidékeken fogják felvenni a Belső föld civilizációja és Csillag-testvéreink a kapcsolatot a felszínen élőkkel valóban, igazak. Tulajdonképpen, a felszínre jövés első színtje már megtörtént, az ott megtestesülő számtalan lénynek köszönhetően vagy más lények által, akik más országokba behatoltak. Most feltevődik a probléma, hogy ezekre a felszínre jövetelekre fény derüljön. Azok akik annyira türelmetlenek, hogy kapcsolatba lépjenek veletek, tulajdonképpen a ti "vetületeitek" más időkből, térből és dimenziókból. Sokan közületek, a Föld bensejében, más galaxiákon vagy univerzumokban élő lelkek fizikai kiterjedései. Minél több multidimenzionális vetületetekkel lesztek képesk kapcsolatba lépni és minél jobban képesek lesztek integrálni önmagatokba ezeket, annál jobban és gyorsabban fog tűkröződni e dolog a felszíni dimenziókban, elismerést nyerve.

Már együtt vagyunk a hálózat vibrációjában, melyről beszéltem és a rendszer-hálózatban, mely felismeri a szív vibrációját a bolygó belsejében és felszínén egyaránt. Tulajdonképpen, semmiféle megkülönböztetés nem létezik a dimenziók között, akkor amikor e hálózat vibrációjában jártok. Azt javasoljuk nektek, hogy határozottan és minél gyakrabban kapcsolódjatok e hálózathoz, egészen addig amíg részévé nem válik természeteteknek. A most testet öltő gyermekek hordozzák e hálózat kulcsát, DNS-ükben és ők aktiválják ezt, hogy minden felszínen lakóval megosszák ezt. Hallgassatok rájuk és nyissátok meg szíveteket előttük. Ők egy potenciális jövőt építenek, mely sokkal fejlettebb a bolygó számára annál, amit a legtöbben közületek elképzelhetnének. Mindannyian egy Isteni Terv szolgálatában vagyunk itt, mely csodálatosabb minden elképzeléseteknél. Az irántatok érzett szeretetünk, mindig ezen az uton halad. Áldásunk mindannyiotokra és sok örömet kívánunk nektek a szeretet és szabadság felé vezető utazásotok következő szakaszában. A lemúriai tudat által megteremtett hálózat, ugyanakkor mindannyiotokban tűkröződik. Benne foglaltatik testetek szent geometriájában, mihelyt kifejezitek határozott szándékotokat arra, hogy fokozott mértékben az Isteni Testre koncentráltok. A bolygón létezik egy energia szétválás - a személyes és kollektív tudat között. Annak ellenére, hogy mindkét tudat-színt, tulajdonképpen egy és ugyanaz, egyelőre szakadás létezik a kettő között. Ez teszi lehetővé, hogy minden egyén vibrációs átalakulása a szabad akarat alapján történjen meg. A Legfelső Lemúriai Tanács erre az egyezményre jutott azért, hogy ezen átalakulás valódi mértéke sejtszínten megerősödjék és összeolvadjon az emberi faj kollektív tudatával.

Mielőtt e döntésre jutottak volna, úgy gondolták, hogy a globális átalakulás, a bolygó sorozatos energia- infúziójával menne végbe - majd a bolygó átadná ezt, egyéni színten nektek. Azonban ti, a bolygó sejtjeinek részeiként, egyéni módon rögzítsétek kell és integráljátok ezeket a vibrációkat, hogy felelősséget vállaljatok az emberi tudat összes egyedi permutációiért. A DNS matrix vagy kristály háló, minden egyes egyénnél kissé másként fog módosulni. E folyamat során, megőrzi majd a reális globális átalakuláshoz szükséges teljes vibrációs spektrumát. Miközben az energiák egyre nagyobb egyéni csoportok számára kezdenek harmonikussá válni, mivel ők már megvalósították saját egyéni átalakulásukat, a globális átalakulás is egyre nagyobb hullámokban fog megvalósulni. Létezik egy hang, mely ezen átalakulást kíséri. E hangot az éterikus partokon hozták létre, azonban ezen a síkon is hallható.

Mi, a "lélek hangjának" nevezzük. A hárfák és hangszerek hangja nem éri fel ezt a szépséges hangot, mely szeretet hullámként halad lélektől-lélekig, egyidőben serkentve a szív vibrációját és a dobhártyákat. Van nekünk Telosban, egy három húros hangszerünk, melyen nemcsak a húrok pengetésével hanem mutató és középső ujjunk simogatásával játszunk. Ez a csodálatos és ihletett vibráció ugyanazon a spektrumon rezonál, mint a lélek dalai. Amint a hálózat felgyorsítja a DNS matrix változásait, mindannyiotokban, a ti saját egyéni dalotok is hallhatóvá fog válni. Ti mindannyian rezonáltok saját egyedi dallamotokkal, melyet gyakran énekelünk nektek, hogy felismerjétek. Olyan ez mint a többi címeitek és neveitek, melyek vibrációjukkal elmondják, kik vagytok. Mi igazán ünneplünk titeket, amint felfedezitek dallamaitokat. Álmaitokat dalokkal áldjuk meg, hogy emlékezzetek önmagatokra, miközben haladtok az uton. A mi szeretetünk, mindenki örömére, egyesül a tietekkel.

**********************************

(A harmadik kötetből)

Adama, Telos nagy Papja beszél

Ma, szeretnék a megbocsátás természetéről beszélni nektek, ami a legnagyobb igazság melyet valaki megszerezhet, Lemúria Szívének gyakorlatában. A megbocsátás, a Teremtő és az Isteni természete. A spirituális és emocionális táplálkozás vetületének egyik kulcs tápláléka a megbocsátás. És mi több, az Istenség színtje, mely beismeri, kijelenti és megéli annak igazságát, hogy nincs mit megbocsátani. Ezt az igazságot nem teremthetitek meg - csupán felfedezhetitek. Most, alkalmatok van megtanulni ezt az igazságot és nagy Föld Anyátoknak alkalma van igazán megélni ezt, mindannyiunkkal együtt. Közületek sokan elérkeztek spirituális utazásuknak ama pontjához, amikor az elmúlt tapasztalatok traumái útkereszteződéshez juttatták őket. Itt megtalálható egyik részen a harag, fájdalom, szenvedés és szégyen - a másik részen meg ott van az öröm, bölcsesség, szeretet, kreativitás és igazság.

A szégyen, az az illúzió, melynek megfelelően tehetsz valami rosszat, vagy másvalaki tehet valami rosszat veled és nincs semmilyen lehetőség jóvátételre vagy megbocsátásra. Megtanították ezt a dolgot nektek a társadalomban és fajként. Vallási hagyományaitok és hitrendszereitek többsége is ezt tanította nektek. De az igazság az, hogy a múltban számtalan esemény történt veletek, melynek megértéséhez nem rendelkeztetek abban az időben megfelelő bölcsességgel. A mi vagy a ti dimenziótokban sem léteznek áldozatok. Mindannyian azt választjuk, hogy megtestesülünk itt, hogy megtapasztaljuk az Isteni fizikai kifejeződésének teljes spektrumát. Mi mindannyian a Teremtő Isteni kifejeződései vagyunk, akik tudatosan megtapasztalják az örökkévalóságot. Tapasztalat utáni vágyunk, átfogja Isten Elméjének minden vetületeit. Amikor eredetileg isteni Lényekként és teremtő Istenekként inkarnálódtunk, tapasztalatunk nagyon közel állt a Teremtőjéhez. Kezdetben a fátyol köztünk és a Teremtő között, nagyon vékony volt. Később, a lelkek kezdtek érdeklődni a Teremtő tapasztalatától való eltávolodástól, mivel nagyobb tapasztalatot kívántak szerezni a "nem lenni Isten" állapotából - hogy jobban megértsék az "Istenlét" jelentőségét. Ebből a tapasztalatból, egy egyre nagyob megismerés-hiányt és kavarodást teremtettünk. Egy hosszú időre, ez a megkülönböztetés olyan partokra vitt minket, ahol egyre nagyobb és nagyobb szenvedés-színteket választottunk, mivel oda vitt minket egyéni lelkünk utja. Mindenik léleknek van egy felsőbb utja, mely a Teremtő azon vetületét képviseli, mely az öröm megértésében a legérintettebb. A lélek azon tapasztalatok összességének megélését fogja választani, melyek e vetület megértéséhez szükségesek. Rendszerint, ezek a tapasztalatok, e vetület - hiányaként fejeződnek ki, saját megélésével összehasonlitva. Ha valaki az öröm fontosságát és célját kívánja megérteni, olyan megtestesülést választ, melyből hiányzik az öröm megtapasztalása.

Mindezek az általunk választott tapasztalatok, sejt-memóriánk részivé váltak. Genetikai információ- szabványunkká válnak ezek. Genetikai örökségünk pedig, a szív szövetének és a Föld lelkének egy részévé vált, így ennek evolúciója és felemelkedése szintén utazásunk részévé lett. Ezen, az egyre ismétlődő reinkarnálódás és reinkarnálódás utján jártunk a földi civilizációk során. Kataklizmákat és megváltásokat éltünk át. Megteremtettük a fizikai sík sűrűségét és csodáknak voltunk tanúi. A Fény és a Szeretet Mestereiként és az erőszakos emóciók rabszolgáiként léptünk erre a Földre. Mindannyian voltunk gyógyítók és gyilkosok is. Ideje megbocsátanunk magunknak mindazokért amiket tettünk és mindazokért amiket a mi nevünkben tettek. Most, eljött a pillanat, hogy ismét összekapcsolódjatok szívetek, Lemúria az Isteni Szívének tiszta frekvenciájával, mivel ezen a frekvencián található a megbocsátás eszenciája - és a megbocsátás eszenciájában található, Isteni Eszenciátok Igazsága. Láttam, hogy sokan közületek azt kiáltozzák, hogy még mindig a fátyol mögött ragadtak és nem léphetnek kapcsolatba a túlsó oldalon található családjukkal és barátaikkal. Panaszkodtok, hogy nem örülhettek életstílusunkat, jelenlétünket és közösségünket, amit úgy tűnik nektek, több harmónia és Isteni Kegyelem jellemez mint azt, melyben most vagytok. De ismét elmondom nektek, hogy az egyetlen létező fátyol az, melyet ti teremtetek. Ez kételyeitek, hamis hit-rendszereitek és szomorúságotok hulláma.

Nem az evolúció során elszenvedett traumák az okai mai fájdalmatoknak, hanem az, hogy menekültök a fájdalomtól - nem vagytok hajlandóak elszenvedni a félelem és szomorúság tényét és megbocsátással tápláljátok fájdalmatokat. Az önmegbocsátás világítótornya az, mely visszavisz titeket Lemúria Szívének tiszta frekvenciájára. Fájdalmatok enyhítése helyett, szeretnétek ha másképpen állnának a dolgok. Inkább eltávolodtok a fájdalomtól ahelyett, hogy felé közelednétek. Fedezzétek fel újból és érezzétek ismét a szív vibrációját. Arról a helyről ahol most vagytok - a fátyol mögött lévők többsége - úgy tűnik számotokra, hogy a kételyek megállásra késztetik szíveteket vagy ellenkezőleg, még erősebb dobogásra késztetik majd. A bajok és szomorúság ismét azt az érzést keltik bennetek, hogy szívetek szó szerint meg fog szakadni. Ha képesek vagytok erre, adjátok át Istennek megtört szíveteket és engedjétek meg, hogy a Szent szívetekben lévő Isteni meghozza gyógyulását. Tulajdonképpen, az elme kissé mélyebbre visz titeket azoknak az emócióknak a tartályában, melyeket sok életen keresztül átéltetek. Azonban az elme, egymagában nem hozhatja meg ezt a típusú gyógyulást. A szív frekvenciája vezet át ezen a látszólag aláaknázott terepen, az Univerzum szeretetével táplálva minket.

Minden alkalommal amikor elfogadjátok, hogy megtörténjen e dolog, ismét összekapcsolódtok sejt-memóriátokkal. Kiiktathatjátok a félelmet és a szomorúságot a fizikai szerkezetből és DNS-etek genetikai örökségéből örök időkre... Elkezditek teljesen újnak érezni testeteket. Lehet szó, a vele szoros kapcsolatban álló általános közérzetről. A test kecsesebbé, gyorsabbá válhat, vagy csökkenhet a fájdalom. Mindez általános megkönnyebbülésként észlelhető egy bizonyos testrészben, egy szervben, izomban vagy a csontrendszerben. A megbocsátás frekvenciája, a szív frekvenciája. A szívhez való hozzáférés lehetővé teszi, hogy értesítsétek az elmét arról, hogy a test egy ajándék - nemcsak erre az életre, hanem az összesre. Sokan azt írták, hogy a lélek, a toboz mirigy nagy központi sejtjében található. A kijelentés nem pontos. Tulajdonképpen a test van a lélekben. Amit aurának nevezünk, az a lélek legalacsonyabb vibrációja. A lélek a test körül kifele terjed. Lelkünk hozza létre a test mozgását serkentő energiát. A lélek határozza meg az egészég- vagy a betegség- színtet. A szív frekvenciájának segítségével kapcsolódunk mi össze lelkünkkel és az Isteni lélekkel, melynek mindannyian részei vagyunk. A MEGBOCSÁTÁS, a legjobb gyógyír a szív minden betegségeire, minden leválásunkra az Isteni frekvenciáról és a fizikai élet ritmusáról. Egymás táplálásának legjobb módszere az, hogy meghallgassuk a másik személy igazságát és elfogadjuk őt. A következő színt az, hogy miután hallottuk egy másik személy igazságát, fogadjuk el őt olyannak amilyen és szeressük őt, még akkor is, ha nem felel meg nekünk ez az igazság. Ez a megbocsátás lényege, melynek megfelelően tulajdonképpen, semmi megbocsátani való nem létezik. A testetekben dobogó szív ugyanaz, mint Lemúria Szíve.

Hallgassatok rá és értékeljétek őt. Teljesek vagytok, ezzé a szívvé válhattok egész lényetekkel és ezen a frekvencián vibrálhattok, egész létezési állapototokban. Amikor eggyé váltok vele, nem lesz többé más beavatásra vagy megtisztulásra szükségetek, mielőtt átmennétek a fátylon. Minden amire szükségetek van - minden amire valamikor is szükségetek volt - már létezik bennetek. Csakhogy a tudatnak nem az elme hanem a szív segítségével kell haladnia, mely tűkrözni fogja magatok körül a világban ezt a frekvenciát. Tudatotok idáig az elme és nem a szív természete által teremtett dualitás hullámára koncentrált. Az elme tudata mindig a minősítést és a megkülönböztetést, az összehasonlító megítélést fogja keresni. Haragot és bizalmatlanságot fog látni, mivel szeretetet és békét is lát. Önhittséget és mohóságot fog látni, mivel könyörületet és nagylelkűséget is lát. Azonban a szív tudatában van az egységnek, mely a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás terméke. A megbocsátás az, mely lehetővé teszi számotokra azt, hogy befejezzétek a fájdalom elkerülését, mely oly régóta ott van. A tudat fénye be fog hatolni a lélek azon részeibe, melyek régóta az árnyékok uralma alatt állnak és nem tagadhatjátok többé majd belépéseteket a mindenhol létező, örökkévaló és fátyol nélküli Lemúria Szívébe. Vajon milyen lesz, amikor minden fátyoltól megszbadultan ébredtek majd? Felszabadulva az ítélet és önmarcangolás alól? Felszabadulva a félelem és szomorúság alól? Felszabadulva annak vágyától, hogy minden más legyen? Felszabadulva a szégyen és méltatlanság érzése alól? Felszabadulva annak illúziójától, hogy nem vagytok Isten?

Olyan lesz majd, mintha szívetek a végtelen lehetőségek és a vég nélküli öröm partjaira repített volna titeket. Felfedezitek majd, hogy minden amit valaha is kívántatok magatoknak, mindig is ott volt. Hogy a körülöttetek lévő világ fenntartja majd ezt a frekvenciát és mi ott leszünk, hogy üdvözöljüönk titeket! Adassék, hogy az Isteni Fénye felragyogjon mindannyiotoknak a szív vibrációjában! Adassék, hogy Lemúria Szíve ragyogjon a Földre, minden idő és tér dimenzióban! Ez a legjelentősebb köszöntés ma számotokra! Megköszönjük mindannyiotoknak, hogy erre a lehetőségre, a mi veletek való egyesülésünkre gondoltok, szeretetben és egységben.

A következő találkozásunkig, én barátotok és testvéretek, Adama vagyok.